Impedancja kolumny głośnikowej

 

Impedancja nie mówi nic o jakości kolumn, jest natomiast ważnym parametrem użytkowym. Chodzi o techniczne dopasowanie kolumn do wzmacniacza, tak aby urządzenia współdziałały prawidłowo.
Impedancja znamionowa kolumn podawana przez producentów przyjmuje zazwyczaj wartość 8 omów lub 4 omy, rzadziej 6 omów, sporadycznie inne wartości. W specyfikacjach wzmacniaczy podaje się zazwyczaj, że są one przystosowane do impedancji obciążenia 4 lub 8 omów. Jeśli impedancja kolumn pokrywa się z zalecaną dla wzmacniacza impedancją obciążenia wszystko jest w porządku. A jeśli nie, to czy można użytkować taki zestaw sprzętu? Otóż z reguły można, a negatywy takiego rozwiązania są niewielkie, zwłaszcza w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych.
Bezpieczniejszym wariantem jest zastosowanie kolumn o impedancji znamionowej wyższej niż nominalna impedancja obciążenia wzmacniacza. Tak więc zastosowanie kolumn 8-omowych lub 6-omowych zamiast 4-omowych nie powinno budzić obaw. Mniej wskazany jest wariant odwrotny, czyli stosowanie kolumn o impedancji niższej niż zalecana do danego wzmacniacza. Nie należy jednak z definicji wykluczać ewentualnego zakupu takiej kombinacji sprzętu. Ujemne konsekwencje niedopasowania impedancji sprowadzają się głównie do zmniejszenia mocy wzmacniacza realnie dostępnej dla użytkownika.
Jeśli impedancja kolumn jest wyższa od zalecanej dla danego wzmacniacza impedancji obciążenia (np. 8-omowe kolumny zamiast 4-omowych) zmniejszenie dostępnej mocy nie jest związane z ryzykiem pogorszenia jakości brzmienia czy przeciążenia wzmacniacza. W sytuacji odwrotnej (np. 4-omowe kolumny zamiast 8-omowych) zmniejszenie dostępnej mocy jest związane z większym ryzykiem pogorszenia jakości brzmienia czy też przeciążenia wzmacniacza, ale tak czy tak, zazwyczaj jest to ryzyko niewielkie. Sporo zależy tu od możliwości wzmacniacza.
O ile przestrzeganie powyższych zaleceń jest wystarczające w większości przypadków, to rzeczywistość jest niestety dużo bardziej skomplikowana. Impedancja znamionowa kolumn jest parametrem opisującym prawdziwe własności kolumny bardzo zgrubnie i w sposób przybliżony. Rzeczywista impedancja nie ma bowiem stałej wartości, a jest zmienna w zależności od częstotliwości.