SKLEP AUDIO VIDEO BYDGOSZCZ - SKLEP AUDIO VIDEO BYDGOSZCZ - SKLEP AUDIO VIDEO BYDGOSZCZ - SKLEP AUDIO VIDEO BYDGOSZCZ - SKLEP AUDIO VIDEO BYDGOSZCZ

elektropunkt.pl | Sklep internetowy, Bydgoszcz
wyszukiwanie
raty
RATY 0%
odsłuch
SALA ODSŁUCHOWA - SALON
instalacje audio video
INSTALACJE AUDIO VIDEO
"Polityka Prywatności" Elektropunkt

Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: "Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Elektropunkt Remigiusz Paterka z siedzibą przy ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz, o numerze NIP: 953-251-65-42 pod adresem internetowym www.elektropunkt.pl

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Sprzedający, tj.: Elektropunkt Remigiusz Paterka z siedzibą przy ul. Białogardzka 7 85-808 Bydgoszcz prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 953-251-65-42, REGON: 340211067, tel.(52) 551 36 22, 662 091 044, 668 437 091, e-mail: sklep@elektropunkt.pl, zwany dalej jako "Sprzedawca" bądź "Sprzedający" lub „Sprzedający”.

Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.

Zakres i cel wykorzystania danych

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym pod adresem www.elektropunkt.pl zwanym dalej Serwisem w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym danych zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:

a. w celu Rejestracji w Serwisie;

b. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

c. w celu zawarcia i realizacji Umowy

d. w celu publikacji Treści.

1. W celu realizacji Zamówienia Sprzedający zbiera następujące dane: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy jeśli jest inny niż zamieszkania, nr telefonu bądź telefonów, adres e-mail, dane do faktury (firmy – nip, nazwa firmy, adres siedziby) i inne dane podane w trakcie kontaktu z Klientem.

2. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy, firmy podają nazwę, adres siedziby, nip.

Sprzedający oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 1-2 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

- obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.

- sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia usług Klientom,

- obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,

- ewentualnego dochodzenia roszczeń,

- wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

- tworzenia raportów i analiz na potrzeby Sprzedającego dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

- dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego w celu: marketingu, działalności Sprzedającego oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Sprzedającym, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

Sprzedający informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

Sprzedający informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Sprzedający informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

- utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

- dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

- tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

- personalizację przekazów marketingowych,

- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

- uwierzytelnienie, zapisanie danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedający, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Sprzedającego.

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie księgowości, przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także firmom kurierskim w celu wykonania usługi.

Sprzedający oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, firmom kurierskim, instytucjom finansowym i biurom księgowości.

Prawa i obowiązki Klienta

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: sklep@elektropunkt.pl, zadzwonić pod numer telefonu 525513622.

W przypadku, gdy Sprzedający występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: sklep@elektropunkt.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 525513622 i poinformować o cofnięciu zgody, lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na

Elektropunkt Remigiusz Paterka z siedzibą przy ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz

Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Uwagi końcowe

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedającego na konto e-mail: sklep@elektropunkt.pl

Elektropunkt stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisie internetowym należącym do Elektropunkt i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Elektropunkt nie podlegają "Polityce Prywatności".

Zmiany Polityki Prywatności

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w "Polityce Prywatności". Każdego użytkownika serwisu należącego do www.elektropunkt.pl obowiązuje aktualna "Polityka Prywatności". O zmianach "Polityki Prywatności", www.elektropunkt.pl będzie informować na stronach serwisu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do "Polityki Prywatności", Elektropunkt prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: www.elektropunkt.pl


kontakt

ul. Białogardzka 7
Budynek PZM
85-808 Bydgoszcz
pn-pt: 10-17
sob: 10-13

kontakt

(52) 551 36 22
662 091 044
668 437 091

kontakt

1949712
3520607

kontakt

twój koszyk

Koszyk jest pusty.

oferta producentów

Arcam

Asus

Atoll

Audio-Technica

AudioPro

Beyerdynamic

Boston Acoustics

Cambridge Audio

Canton

Chord

Dali

Definitive

Denon

DreamWave

Energy

FiiO

Goldring

Heco

HiFiMan

Ifi

Jamo

Klipsch

Koss

Marantz

Melodika

Monitor Audio

NAD

Onkyo

Piega

Pioneer

Polk Audio

Pure Acoustics

Pylon

Q Acoustics

Qed

Real Cable

STX

Sumiko

Taga

Tannoy

Tonsil

Wharfedale

Wilson

Wireworld

Xindak

Yamaha

Yaqin

polska gwarancja
najchętniej kupowane produkty

Audio Wideo

Boston Acoustics A 26 - TRANSPORT GRATIS

Taga TOS-515 - TRANSPORT GRATIS

Taga TAV-606 v.3 - TRANSPORT GRATIS + RABAT

Qed RUBY ANNIVERSARY EVOLUTION 2 x 2,4 - TRANSPORT GRATIS

Melodika MDC2250G

Qed REFERENCE XT 40 2 x 4,0 - TRANSPORT GRATIS

Cambridge Audio DacMagic 100 - TRANSPORT GRATIS + RABAT

Q Acoustics 3050 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0

STX Electrino 250 - TRANSPORT GRATIS

Dali ZENSOR 3 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0

Dali ZENSOR 7 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0

Pylon Pearl 25 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0 Procent

FiiO D03K Taishan

Yamaha R-N602 - TRANSPORT GRATIS + RABAT - GW. 3 lata AUDIOKLAN

Q Acoustics 3020 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0

Monitor Audio Bronze 6 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0 procent

Dali ZENSOR 1 - TRANSPORT GRATIS + RABAT lub 30 rat 0

Boston Acoustics A 23 - TRANSPORT GRATIS

Taga TCW-300R v.3 - TRANSPORT GRATIS

Tannoy Mercury 7.4 - TRANSPORT GRATIS + RABAT