Koszty i sposoby dostawy

1. Termin dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika sklepu o proponowanym terminie dostawy produktu.
2. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy: ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz
3. Dostawa firmą kurierską DPD
Cennik DPD - przesyłki ubezpieczone przedział wagowy
od 0,1kg do 10kg przesyłka standard 20zł, przesyłka pobranie 30zł
od 10kg do 20kg przesyłka standard 30zł, przesyłka pobranie 40zł
od 20kg do 31kg przesyłka standard 50zł, przesyłka pobranie 60zł
od 31kg do 60kg przesyłka standard 150zł, przesyłka pobranie 160zł
4. W przypadku zapisu przy produkcie TRANSPORT GRATIS nie są doliczane koszty transporu.
5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania i przekazaniu pracownikowi firmy spedycyjnej należności za zamówione produkty, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Jeżeli w chwili dostawy Nabywca jest niedostępny, kurier zostawia awizo. Nabywca - odbierając przedmiot zamówienia - jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych i czy jest kompletna, a także czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i braków podstawowym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę "Protokołu Reklamacji".